Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Rynek usług księgowych

Aktualna sytuacja rynkowa

Rynek usług biura księgowe

W sierpniu 2014 roku weszła w życie ustawa dotycząca drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej m. in. zawód księgowego. Od tego momentu zniesiono możliwość uzyskania Certyfikatu Ministra Finansów, którego posiadanie wymagane było w odniesieniu do osób prowadzących księgowość w podmiotach zewnętrznych (w tym przede wszystkim księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych lub rozbudowanych grupach kapitałowych). W praktyce jednak, ze względu na warunki otrzymania certyfikatu, był on również oczekiwany w odniesieniu do znacznie szerszej grupy doświadczonych kandydatów, jako potwierdzenie doświadczenia i wiedzy merytorycznej.

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej wywołało niepokój o przyszłość swoich firm wśród wielu księgowych oraz doradców podatkowych. Jednym ze skutków deregulacji jest wyraźnie zauważalny wzrost konkurencji na rynku usług księgowych. Dla wielu biur rachunkowych walka o nowych klientów staje się więc coraz trudniejszym zadaniem.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością (art. 76h ust. 1 uor). Za prowadzenie działalności bez spełnienia tego obowiązku grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności (art. 79 pkt 7 uor).

Wybierając biuro rachunkowe lub zmieniając usługodawcę warto poświęcić nieco wysiłku i czasu na poszukiwanie osób z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że umożliwienie prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych osobom nieposiadającym certyfikatu zapewne nie spowoduje nagłego przyrostu nowych biur rachunkowych.

Wartość rynku usług księgowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest szacowana na 5 miliardów złotych. Liczba aktywnych biur rachunkowych jest szacowana na ponad 40.000 podmiotów, przy czym każde z nich średnio obsługuje 25 firm. Jednak duże biura rachunkowe obsługują setki firm i zatrudniają kilkadziesiąt osób. Liczba biur w naszym kraju rośnie w tempie kilku procent rocznie. Zważywszy, że z ponad 1,7 miliona firm 75% wybiera właśnie biuro rachunkowe rynek jest więc bardzo konkurencyjny co powinno sprzyjać dobrym ofertom dla przedsiębiorców szukających księgowego.

Nowe technologie zmieniają specyfikę zawodu księgowego, wyznaczając mu nową rolę. Nowoczesny księgowy to już nie tylko osoba, która dba o skrupulatne prowadzenie rozliczeń, ale to przede wszystkim doradca-konsultant, służący wsparciem w zakresie kwestii podatkowo-prawnych i optymalizacji kosztów.

Dzisiejszy księgowy walczy ze stereotypem nieśmiałego introwertyka, otoczonego stertami dokumentów i segregatorów. Dlatego też od kandydatów na księgowych oczekuje się zainteresowania działalnością firmy i rekomendacji korzystnych rozwiązań księgowych i podatkowych, mniej lub bardziej bezpośrednio wspierających rozwój firmy.

Obecnie to rynek decyduje o dostępie do wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozwala to tym samym na poszerzenie swobody gospodarczej oraz wzrost konkurencyjności w tym sektorze usług. To do osób prowadzących biura rachunkowe należy dbałość o wysoki poziom świadczonych usług i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Również dla organizacji zawodowych, takich jak np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, obecnie jest najlepszy czas do podjęcia inicjatyw polegających na dostarczeniu na rynek wysokiej jakości oferty szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doskonalenia zawodowego księgowych.

Częściowa deregulacja objęła również rynek usług audytorskich. Dotyczy ona dwóch obszarów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, tj. uproszczeń uzyskiwania uprawnień do jego wykonywania (w zakresie procedury postępowania kwalifikacyjnego) oraz uproszczeń dla osób posiadających uprawnienia oraz wykonujących zawód biegłego rewidenta. Chodzi m.in. o uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów czy zniesienie ograniczenia w zakresie równego dostępu do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania.

Przepisy regulujące rynek usług księgowych i audytorskich zmieniają się, gdyż nie mogą istnieć w oderwaniu od praktyki życia gospodarczego i ogólnych tendencji upraszczania wymogów wykonywania tych usług