Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Kamea Consulting

Kilka słów o nas

Działalność Kamea Consulting Sp. z o.o. związana jest z profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym i biznesowym. Nasza firma oferuje m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestru zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i in. Kamea Consulting to także doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracujemy w tym zakresie z zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.

Jesteśmy doświadczonym biurem rachunkowym, które świadczy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe wraz z doradztwem podatkowym dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Obsługujemy spółki publiczne notowane na giełdzie. Służymy poradami oraz inną pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów dotyczących prosperowania firmy. Nasze usługi wspomogą prowadzenie biznesu i pozwolą Państwu skoncentrować się na tych obszarach działalności, które budują wartość Państwa przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a jednocześnie zapewniając dobrą i sprawną wymianę informacji, oferujemy odbiór i dostarczanie dokumentów bezpośrednio od i do Klienta.

Wyznajemy prostą zasadę: Państwo prowadzą działalność gospodarczą - my zapewniamy profesjonalne wsparcie Państwa biznesu.

Przetargi

Przetarg na usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. Usługi będą realizowane w projekcie złożonym na konkurs w ramach poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.