Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Kontakt

Zapraszamy do naszego biura

Kamea Consulting Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 lok. 415
04-994 Warszawa

Tel: +48 22 612 74 82
Fax: +48 22 350 70 13
E-mail:

KRS: 0000386747
NIP: 5322035159
REGON: 142911243

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 2.040 (dwa tysiące czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
49 1240 1095 1111 0010 6138 1554

Kamea Consulting Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej MBF Group S.A.

logo mbf